آخرین اخبار و مطالب سایت

ولایت فقیه در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «ولایت‌فقیه» ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱-  تجربه ۴۰ ساله ثابت کرد که ولایت‌فقیه حکومت برقلب هاست. ۲- به تجربه ثابت شد که ولایت‌فقیه نه‌تن‌ها […]

ادامه خواندن

نقش مشارکت عمومی در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «مشارکت عمومی» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱- همدلی و همراهی مرزنشینان معتقد به فرقه‌های اسلامی مختلف با انقلاب، قائله‌ها […]

ادامه خواندن

نقش زنام در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «زنان و خانواده» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱-درسال ۵۷ تنها ۳۵ % زنان باسواد بودند امروز نزدیک ۹۰% باسوادند. […]

ادامه خواندن

نقش صنعت در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «صنعت» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱- افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی از %۱۶  به %۴۰ بیانگر جهش […]

ادامه خواندن

نقش امنیت در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «امنیت» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱- تجربه ۴۰ ساله نشان داد که سازش امنیت سوز و مقاومت امنیت سازاست. […]

ادامه خواندن

کشاورزی و منابع طبیعی در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «کشاورزی و منابع طبیعی»به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱- عد از پیروزی انقلاب، باوجود خشک‌سالی شدید، تولیدات کشاورزی ۷/۶ برابر […]

ادامه خواندن

استقلال ملی و اقتدار بین المللی در چهل سالگی

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «استقلال ملی و اقتدار بین‌المللی» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱- ایران امروز مستقل‌ترین کشور جهان است. ۲- در پنج […]

ادامه خواندن

ولایت فقیه در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «ولایت‌فقیه» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱-  تجربه ۴۰ ساله ثابت کرد که ولایت‌فقیه حکومت برقلب هاست. ۲- به تجربه […]

ادامه خواندن

احسان و نیکوکاری در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «احسان و نیکوکاری» به نقل از سایت سدید ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱- انقلاب اسلامی با راه‌اندازی ۷ نهاد فراگیر خدمت‌رسانی به مردم را […]

ادامه خواندن

قرآن در چهل سالگی انقلاب

در این گزارش دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «قرآن» ارائه می‌شود که به شرح زیر است: ۱-  انقلاب اسلامی قرآن را از حاشیه و مجالس ختم به عرصه زندگی و از ساحت فردی به ساحت […]

ادامه خواندن